Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dřív) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.

 

Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

 

Platí len pre skladové vozidlá súčasného modelového roku. Cenníková cena a prípadné obchodné akcie sú platné do  30. 11. 2022 za predpokladu, že nenastane podstatná zmena okolností. RSK si vyhradzuje právo s ohľadom na podstatnú zmenu okolností alebo vyššiu moc, pokiaľ by nastaly, objednávky neprijímať, alebo upraviť ponuku v prípade zmien modelov, verzií, konfigurácie modelov, výbav, opcií, modelového roku, emisnej normy , katalógovej ceny či prípadne obchodnej akcie.