KANGOO VAN E-TECH 100 % ELEKTRICKÝ

Advance

  • elektrické
už od 31 700 €

Extra

  • elektrické
už od 32 600 €

Extra open sesame by renault

  • elektrické
už od 33 500 €

Extra L2

  • elektrické
už od 33 500 €

Nezáväzné ceny bez DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o. Cena vozidla nezahŕňa povinnú výbavu. Všetky ceny a údaje majú len informatívny charakter a nezaväzujú žiadnu zo zmluvných strán. V prípade záujmu o kúpu výrobku alebo služby je potrebné uzatvoriť písomnú zmluvu podpísanú konajúcimi osobami. Konkrétnu ponuku si vždy vyžiadajte od najbližšieho predajcu Renault. Spoločnosť Renault Česká republika, a. s., si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť príslušné špecifikácie vozidla alebo príslušenstva.

 

 

Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sú merané podľa metodiky stanovenej v súlade s platnými právnymi predpismi vyžadovanými pri homologizácii vozidiel a slúžia na porovnanie vozidiel s rovnakými parametrami za rovnakých podmienok. Typická spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných podmienok a profilu trasy.

 

Vývoj krivky nabíjacieho výkonu:

 

U elektrických vozidiel všeobecne platí, že nabíjanie batérie jednosmerným prúdom nie je lineárne:

 

  • Maximálny výkon prijímaný batériou sa znižuje v závislosti od stavu nabitia batérie. Čím vyššie je % nabitia batérie, tým nižší je výkon nabíjania. Nabíjaniu jednosmerným prúdom dávajte prednosť v rozmedzí 15 až 80 % nabitia batérie.
  • Priamy vplyv na výkon nabíjania má taktiež vonkajšia teplota (neplatí pre špeciálne systémy určené na predohrev batérie). Čím je vonkajšia teplota nižšia, tým nižší je výkon nabíjania, aby bola zaistená ochrana komponentov vozidla.

 

Cenníková cena je platná za predpokladu, že nenastane podstatna zmena okolností. Spoločnosť RSR si vyhradzuje právo v prípade podstatnej zmeny okolností alebo vyššej moci neprijať objednávky alebo upraviť ponuku v prípade zmien modelov, verzií, modelových konfigurácií, výbavy, možností, modelového roku, emisných noriem, cenníkovej ceny alebo akýchkoľvek obchodných ponúk.