KANGOO VAN

Nezáväzné ceny bez DPH odporúčané spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o. Cena vozidla nezahŕňa povinnú výbavu. Všetky ceny a údaje majú len informatívny charakter a nezaväzujú žiadnu zo zmluvných strán. V prípade záujmu o kúpu výrobku alebo služby je potrebné uzatvoriť písomnú zmluvu podpísanú konajúcimi osobami. Konkrétnu ponuku si vždy vyžiadajte od najbližšieho predajcu Renault. Spoločnosť Renault Česká republika, a. s., si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť príslušné špecifikácie vozidla alebo príslušenstva.

 

 

Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sú merané podľa metodiky stanovenej v súlade s platnými právnymi predpismi vyžadovanými pri homologizácii vozidiel a slúžia na porovnanie vozidiel s rovnakými parametrami za rovnakých podmienok. Typická spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných podmienok a profilu trasy.

 

 

Cenníková cena je platná za predpokladu, že nenastane podstatna zmena okolností. Spoločnosť RSR si vyhradzuje právo v prípade podstatnej zmeny okolností alebo vyššej moci neprijať objednávky alebo upraviť ponuku v prípade zmien modelov, verzií, modelových konfigurácií, výbavy, možností, modelového roku, emisných noriem, cenníkovej ceny alebo akýchkoľvek obchodných ponúk.