Naše poistné zmluvy pre služobné autá

Zoznámte sa s našou atraktívnou ponukou značkového poistenia, ktoré zabezpečí vaše vozidlo Renault proti všetkým rizikám.

poistenie vozidla financovaného prostredníctvom Renault Finance

Počas celého obdobie obdobia trvania lízingovej alebo úverovej zmluvy je povinnosťou klienta mať vozidlo poistené tak nielen v zmysle zákona (povinné zmluvné poistenie), ako ale aj mať uzatvorené aj havarijné poistenie.

 

Havarijné poistenie sa platí spolu so splátkami lízingu alebo úveru, kde vám garantujeme zvýhodnenú fixnú sadzbu poistného po celé obdobie financovania.

 

Poistenie v rámci Renault Finance ponúkame v spolupráci s renomovanými poisťovňami Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. a, Generali Poisťovňa, a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s.

poistenie pri hotovostnom predaji

Aj v prípade kúpy vozidla v hotovosti máte možnosť využiť všetky výhody nášho komplexného značkového poistenia (havarijné poistenie aj povinné zmluvné poistenie). Konkrétnu ponuku vám predloží váš autorizovaný díler Renault.


Poistenie Renault pri hotovostnom predaji ponúkame v spolupráci s poisťovňou Allianz - Slovenskáou poisťovňa, a.s.

poistenie finančnej straty (GAP)

Poistenie Renault vám vďaka produktom kombinujúcim havarijné poistenie a poistenie finančnej straty GAP ponúka plnú poistnú ochranu, ktorá vás zbaví starostí pri riešení udalostí ako:

 

  • odcudzenie vozidla, 

 

  • totálna škoda v prípade havárie alebo zničenie vozidla živelnou udalosťou.

 

Toto poistenie vás chráni pred znížením poistného plnenia súvisiacim s poklesom hodnoty vozidla v čase, lebo kryje rozdiel medzi nadobúdacou cenou vozidla a aktuálne všeobecnou cenou v okamihu tesne pred vznikom poistnej udalosti. Vďaka tomu budete mať dostatok finančných prostriedkov na nákup nového automobilu, t. j. poistné plnenie vo výške 100 % nadobúdacej ceny vozidla v prvých 3 rokoch.

 

Poistenie finančnej straty GAP ponúkame ako doplnok k havarijnému poisteniu, ako aj - samostatný poistný produkt.

Objavte tiež...

Servisné zmluvy

naše servisné zmluvy

vyberte si svoj servisný balík
Riešenia financovania

naše riešenia financovania

financujte svoje úžitkové vozidlo