Služby Renault pre firemných zákazníkov

Renault Assistance 0800 166 166 (zo zahraničia volajte +421 216 166).

 

Renault poskytuje svojim zákazníkom asistenčné služby Renault Assistance, ktoré sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni na území Slovenskej republiky aj v zahraničí. Zákazník tak v prípade nečakanej poruchy/nepojazdnosti vozidla nezostane bez okamžitej pomoci.

Objavte naše asistenčné služby Renault

Asistenčné služby Renault

asistenčná služba Renault

Podľa záruky Renault sú naše asistenčné služby Renault k dispozícii pre:

 

 • opravy vášho vozidla priamo na mieste alebo pre jeho odtiahnutie do najbližšieho servisu Renault,
 
 • v prípade, že bude vaše vozidlo dlhšie mimo prevádzky, overte si u asistenčnej služby možnosť riešenia náhradnej mobility/ubytovania podľa vašich dohodnutých služieb.

Asistenčné služby Renault

Renault tip: Ako si zaistiť krytie nad rámec základnej Renault Assistance?

(porucha, defekt pneumatiky, vybitá batéria, zámena paliva, nedostatok/zamrznuté palivo, strata alebo zamknutý kľúč vo vozidle, zamrznutá ručná brzda, poškodenie motorovej časti vozidla zverou)


1) Kúpou servisnej zmluvy Easy Service alebo Full Service.

2) Kúpou rozšírenej asistenčnej služby Comfort Assistance+ za 14 € na 7 mesiacov (určená pre všetky vozidlá v záruke aj po skončení záruky do 10 rokov veku (zahŕňa navyše dopravnú nehodu).

3) Vozidlá Renault Espace V, Talisman a Koleos majú automaticky tieto krytia v službe Renault Premium Assistance (na 5 rokov od uvedenia do prevádzky a maximálne do najazdenia 150 000 km. Podľa toho, čo nastane skôr – služba kombinuje službu Renault Assistance a Renault Comfort Assistance – zahŕňa navyše dopravnú nehodu).

Comfort Assistance+

Comfort Assistance+

 • Nový produkt nad rámec služieb Renault Assistance/Renault Assistance+/Comfort Assistance.
 • Určený pre všetky vozidlá Renault v záruke aj po skončení záruky až do 10 rokov.
 • Zaisťuje komfort vodiča na cestách v nepredvídateľných situáciách spojených s nekonaním vodiča či v rámci pôsobenia prírodných vplyvov.

kryté udalosti:

 • nehoda,
 • porucha vozidla,
 • defekt pneumatiky,
 • vybitá batéria,
 • zámena paliva,
 • nedostatok paliva,
 • strata alebo zamknutie kľúča vo vozidle,
 • poškodenie motorovej časti zvieraťom,
 • zamrznuté palivo,
 • zamrznutá ručná brzda.

cena:

 • 14 € na 7 mesiacov


Ak nie je možné nepojazdné vozidlo opraviť v deň poistnej udalosti, cestujúci môžu spoločne zvoliť jednu z nasledujúcich možností:

 

 • zapožičanie náhradného vozidla až na 3 pracovné dni,
 • náhradné ubytovanie až na 3 noci,
 • náhradná doprava,
 • doprava pre vyzdvihnutie opraveného vozidla,
 • zaslanie náhradných dielov do zahraničia.

Renault Comfort Assistance+ (na 7 mesiacov):

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY

 

Renault Comfort Assistance+ si môžete dojednať u svojho predajcu Renault:

NÁJSŤ PREDAJCU

 

V prípade poruchy alebo nehody vozidla vám budú vďaka produktu Comfort Assistance+ zaistené tieto služby:

 

 • pomoc dispečingu s organizáciou služieb, tlmočením a poskytovaním informácií,
 • oprava na mieste,
 • odtiahnutie vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu Renault,
 • odstavenie vozidla po obdobie nevyhnutne potrebné na doručenie do autorizovaného servisu,
 • preprava posádky na požadované miesto.
Comfort Assistance

Comfort Assistance

Rozšírená asistenčná služba Comfort Assistance je poskytovaná všetkým vozidlám Renault so servisnou zmluvou Easy Service alebo Full Service. Zaisťuje komfort vodiča na cestách v nepredvídateľných situáciách spojených s nekonaním vodiča či v rámci pôsobenia prírodných vplyvov.

 

Kryté udalosti:

 

 • defekt pneumatiky ,
 • vybitá batéria ,
 • zámena paliva,
 • nedostatok paliva ,
 • strata alebo zamknutie kľúča vo vozidle ,
 • poškodenie motorovej časti zvieraťom,
 • zamrznuté palivo,
 • zamrznutá ručná brzda.
Premium Assistance

Premium Assistance

Poskytované služby:

 

 • oprava na mieste,
 • odtiahnutie vozidla do autorizovaného servisu,
 • uskladnenie vozidla,
 • zapožičanie náhradného vozidla,
 • zaistenie náhradnej dopravy,
 • zaistenie náhradného ubytovania,
 • prevzatie opraveného vozidla.

kryté udalosti:

 • porucha,
 • defekt pneumatiky,
 • vybitá batéria,
 • zámena paliva,
 • nedostatok paliva,
 • zamrznuté palivo,
 • strata kľúča alebo zamknutý kľúč vo vozidle,
 • zamrznutá ručná brzda,
 • dopravná nehoda.

asistenčná služba Renault Premium Assistance

je určená pre každé vozidlo Renault Espace V, Talisman a Nový Koleos, a to na obdobie 5 rokov od uvedenia vozidla do prevádzky a do dosiahnutia limitu 150 000 najazdených kilometrov podľa toho, čo nastane skôr.

 

Táto služba kombinuje služby známe zo služieb Renault Assistance a Renault Comfort Assistance, naviac rozširuje o pomoc pri dopravnej nehode. Jej platnosť je 24 hodín denne 7 dní v týždni na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

dôležité

Odporúčame vám ignorovať na mieste nehody asistenčné služby, ktoré ste si sami neobjednali, a vždy volať na asistenčnú linku svojej poisťovne.
Predĺžené záruky

predĺžené záruky

objavte naše ponuky
Naša ponuka úžitkových vozidiel

naša ponuka úžitkových vozidiel

zistite viac o našich úžitkových vozidlách