Dodávka Master

Špecifikácie
RENAULT MASTER

rozmery

Objavte rozmery a hmotnosti všetkých verzií

Uzavretá preprava

Dodávka s pohonom predných kolies Master L1H1
  L1H1
L1H2 L2H2 L2H3 L3H2 L3H3
Použiteľný
objem (m³)  
8 9 10,8 12,3 13 14,8
Použiteľná
nákladová kapacita (L1: 2,8t/3,3/3,5t: L2:3,3t/3,5t: L3: 3,5t) (kg)
923/1423/1623 901/1401/1601 1329/1529 1304/1504 1434 1427
Použiteľná dĺžka interiéru
(mm)
2583 2583 3083 3083 3733 3733
Použiteľná šírka interiéru
(mm)
1765 1765 1765 1765 1765 1765
Šírka medzi oblúkmi kolies (mm)  1380 1380 1380 1380 1380 1380
Posuvné bočné dvere VxD (mm)  1581x1050 1780x1050 1780x1270 1780x1270 1780x1270
1780x1270
Zadné dvere VxD (mm) 1627x1580 1820x1580 1820x1580 1820x1580 1820x1580
1820x1580
Dodávka s pohonom zadných kolies
  L3H2
L3H3 L4H2 L4H3
Použiteľný objem (m³) 12,4 14,2 14,9 17
Použiteľná nákladová kapacita (3,5t RS/3,5t RJ/4,5t RJ) (kg) 1207/1151/2151 1109/1128/2128 1207/1111/2111 1160/1040/2040
Použiteľná dĺžka
interiéru (mm)
3733 3733 4383 4383
Použiteľná šírka interiéru (mm) 1765 1765 1765 1765
Šírka medzi oblúkmi kolies (RS/RJ) (mm) 1380/1080 1380/1080 1380/1080 1380/1080
Posuvné bočné
dvere(s) VxD (mm)
1684x1270 1684x1270 1684x1270 1684x1270
Zadné dvere VxD (mm) 1724x1580 1724x1580 1724x1580 1724x1580
Dodávka Master s kabínou posádky
   L1H1 LIH2 L2H2 L3H2
Použiteľný objem (m³)
5 5,3 6,9 9
Použiteľná nákladová kapacita (L1: 3,5t; L2: 3,3t/3,5t: L3: 3,5t) (kg) 1207/1398 1208/1400 1124/1324 1230
Použiteľná dĺžka interiéru (mm) 1716 1716 2175 2825
Použiteľná šírka interiéru (mm) 1765 1765 1765 1765
Šírka medzi oblúkmi kolies (mm) 1380 1380 1380 1380
Posuvné bočné dvere VxD (mm) 1581x1050 1780x1050 1780x1270 1780x1270
Zadné dvere VxD (mm) 1627x1580 1820x1580 1820x1580 1820x1580
Dodávka Master s veľkým objemom
  L3 Pohon predných kolies 20 m³
L3 Pohon zadných kolies 20 m³ L4 Pohon zadných kolies
20 m³
L4 Pohon zadných kolies 22 m³
Použiteľný objem (m³)
19,3
19,3 20,3 21,7
Použiteľná nákladová kapacita (3,5t) (kg) L4: (3,5t RJ/4,5t RJ) 1162 1012 834/1834 848/-
Použiteľná dĺžka
interiéru (mm)
4100 4100 4300 4580
Použiteľná šírka
interiéru (mm)
2070 2070 2150 2150
Použiteľná výška
interiéru (mm)
2200 2200 2200 2200
Zadné dvere
VxD (mm)
2192x2105 2192x2105 2192x2105 2192x2105

Otvorená preprava

  Jednoduchá kabína L2 Pohon predných kolies
Dvojitá kabína L3 Pohon predných kolies
Použiteľná nákladová kapacita (3,5t) (kg)
1242
1057
Dĺžka výklopníka (mm) 3280 3280
Šírka výklopníka (mm) 2100 2100
Výška výklopníka (mm) 400 400
Kapacita europaliet 6 6
Plošina so sklopnými bokmi Master
  Jednoduchá kabína L2 Pohon predných kolies
Jednoduchá kabína
L3 Pohon predných kolies
Dvojitá kabína L2 Pohon predných kolies Dvojitá kabína L3 Pohon predných kolies
Použiteľná nákladová kapacita (3,5t) (kg)
1288 
1233 
1288 1233
Plošina so sklopnými bokmi
dĺžka (mm)
2480 
3230 
2480 3230
Plošina so sklopnými bokmi
šírka (mm)
2100 
2100 2100 2100
Plošina so sklopnými bokmi
výška (mm)
400 400 400 400
Kapacita europaliet 5 5 5 5

Renault Master podrobne